Dual Injector Treatments

One of the most advanced non-surgical treatments options available. Offering instant results.
 
Dual Injector is a lifting/tightening and transdermal delivery system that introduces special formulations noninvasively through the skin and into the tissue, without breaking the skin as with traditional injections. This is achieved through the unique dual technology (RF+Electroporation) which lifts the skin and pushes nutrients deep into the skin. 
 
  • 1 Treatment 1 Hour €120
6 to 8 treatments recommended.
Discount on courses available.

Liên Hệ

Địa chỉ

Airport View Hotel & Secret Spa,
Blakes Cross, Lusk,
Dublin, Ireland
K45 A270

Điện Thoại

+353 1843 8756

Email

airportviewsecretspa@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1843 8756

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách